Edise

Asukoht:  59°22'08.0"N27°21'36.3"E  (Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla Aru tee 25)

Pindala: ~6ha

Hoonete arv: 12

Väeüksus:  54. õhukaitsekorpuse 46. õhukaitse raadiotehniline brigaad.

Kutsung:  „Izobaza“

Seisukord: Edise komandokeskus on lammutatud, angaaride uksed kadunud, radarimäed on alles.

Praegune funktsioon: Kasutuseta