Metsniku

Asukoht: 57°50'36.1"N 26°03'52.5"E

Pindala: ~ 53,56ha

Seisukord:  Hooned on osalises kasutuses linnalahingu õppealana, valdavalt rüüstatud, põhikonstruktsioonide seisund üldjuhul rahuldav. Hoonetesse on ladustatud olmeprügi. Territooriumi struktuuri on hiljuti osaliselt muudetud välikindlustuste liini ja uue laskeala rajamise algtöödega.

Hoonete arv: 20

Relvastus:  S-75 ja S-200

Väeüksus: Nõukogude armee 14. õhukaitsediviis