Reinevere

Asukoht:  59°11'34.8"N25°53'54.0"E

Seisukord: Enamus hooneid on lammutatud või lagunenud. Raketibaasi alale on veetud ehitusjäätmeid ja prügi ning omakorda on ära veetud kruusa, mis teeb keeruliseks algse olukorra tuvastamise. Linnaku territooriumil on 2015. aastal  tehtud lageraiet.

Hoonete arv: ~21 hoonet

Relvastus: S-75 raketid

Lisainfo: Baasi hakati ehitama 1961. a. Kuru mõisa asemel. Tänapäeval raketibaasil ei ole kasutust.