Rohu raketibaas

Asukoht:  59°08'43.0"N 26°26'20.2"E
Pindala:
Seisukord: Tänaseks alles jäänu on suures osas varemetes. Saad näha säilinud  raketi-, teenindus ja hoidlaangaare ja  stardiväljakuid.
Relvastus: R-12 raketid

Lisainfo: Rohu raketibaas tegutses 10 aastat (1960-1970).  Raketibaasi on Rakvere vald paigaldanud erinevaid viiteid (rakettide kohta ja raketibaasist).  Raketiangaari on välja pandud Nõukogude Liidus kasutusel olnud nelja tüüpi rakette, kaasa arvatud R-12.