Sutlepa raketibaas 

Asukoht:   59°03'59.2"N 23°36'54.1"E
Pindala: ~20ha
Seisukord: Hoonestik on lagunenud ning ala on varemetes. Tänapäeval on ala    kasutuseta.
Hoonete arv:~22 hoonet (enamus lagunenud)
Relvastus: Lähiulatusega seniitraketikompleks   S-125M  „Neva-M“
Kutsung: 
„Vintšester” kasutati kutsungit ka kujul „KPS-3”