Lossiküla raketibaas

Asukoht:  57°54'28.6"N 26°19'16.9"E
Pindala:
Seisukord:  Stardipositsioonide alal on 2015. aasta paiku tehtud lageraiet, töö on toimunud korralikult, pinnasekahjustusi (sügavaid rööpaid) ei ole. 2013. aasta paiku on linnakus lammutatud kaks hoonet - garaaž ja kahekorruseline hoone.
Praegune funktsioon:
Kasutuseta

Hoonete arv: 35
Relvastus: s-75
Lisainfo:  Territooriumi kasutatud EV kaitseväe õppusteks 1990. aastatel