Lossimäe raketibaas

Asukoht:  58°09'52.1"N 26°12'58.6"E
Pindala:
Seisukord: Positsiooni garaažid ja hoidlad suhteliselt hästi säilinud, osaliselt isegi uksed alles, prahti eriti ei ole. Linnaku hooned katuse all ja kasutusel
Praegune funktsioon:  Osaliselt kasutuseta, on peetud motokrossivõistlusi. Linnaku hoonetes on puidutööstus, ohvitseride elamu kasutusel

Hoonete arv: 19
Relvastus: s-75
kutsung: 
„Gallipod”